Tom Thumb, jeden z najnižších mužov v histórii, sa narodil v roku 1838. Keď si našiel sebe primerané dievča a oženil sa s ňou, aj taká slávna osobnosť, akou bol Abraham Lincoln, si našiel čas a navštívil ich.

To, že som malý, neznamená, že nemôžem v živote robiť niečo dôležité. Zacheus vyliezol na strom, pretože bol od všetkých nižší a dobre nevidel. Ježiš sa však rozhodol večerať práve s ním.

Nechcem, aby ste to chápali ako vtip, keď poviem, že v dejinách boli mnohí malí ľudia veľmi významnými osobnosťami. Napoleon, ktorý nemal ani 150 cm, dobyl takmer celú Európu. Ani ty možno nie si veľmi vysoký. Si však dôležitý v diele, v ktorom ťa chce Boh použiť. Nezáleží na výške ani na postave. Pre Boha si taký „akurát“ na to, v čom ťa chce použiť. Nenechaj sa odradiť svojimi snami!


Zdieľať: