V operačnej sále veľkej nemocnice sa mladej sestričke pomaly končí jej prvý pracovný deň.

„Mám len jedenásť použitých tampónov, pán doktor,“ hovorí operujúcemu chirurgovi. „Ale použili sme ich dvanásť.“

„Vybral som ich všetky,“ vyhlásil lekár. „Reznú ranu ideme zavrieť.“ „Nie,“ protestovala mladá asistentka. „Nemôžete predsa ranu zašiť, ak tam ostal tampón! Pacientovi to bude hnisať. Použili sme predsa dvanásť tampónov!“

„Nestarajte sa do toho! Zodpovednosť za túto operáciu nesiem ja,“ povedal doktor prísne. „Ideme zašívať!“

„To nemôžete urobiť!“ vybuchla asistentka. „Myslite predsa na pacienta!“ Vtedy sa lekár usmial, zdvihol nohu a ukázal sestričke dvanásty tampón, ktorý mu po vybratí spadol na zem. „Ďakujem vám za upozornenie. A teraz už môžeme zašívať,“ povedal jej.

Je veľmi ťažké postaviť sa na odpor svojmu nadriadenému. Pohodlnejšie je radšej ostať ticho, aj keď vieme, že sa mýli. Veď napokon, je to jeho zodpovednosť! Dobrý a správny šéf si však váži podriadených, ktorí mu vedia otvorene a čestne povedať, že sa mýli. Ale aj to si vyžaduje poriadnu dávku odvahy!


Zdieľať: