Istý chlapec – tínejdžer – mal veľký záujem o vedu, najmä o astronómiu. Otec ho v tom chcel podporiť, preto mu kúpil veľmi drahý teleskop. Mladý muž začal študovať princípy, na ktorých je založená optika, a zistil, že teleskop je naozaj veľmi zvláštne a mimoriadne zariadenie. Rozobral ho, preskúmal šošovky, objektív a presne vypočítal ich ohniskovú vzdialenosť. Mladík bol taký zabratý do získavania technických poznatkov o teleskope samotnom, že sa nikdy nedostal k tomu, aby ním pozoroval hviezdy. Vedel naozaj veľa o tomto skvelom prístroji, ale nikdy ním nehľadel na krásu nočnej oblohy.

Vedieť všetko o Biblii, poznať všetky jej postavy a deje nie je cieľom, pre ktorý nám ju Boh dal. Máme ju preto, aby sme sa prostredníctvom nej stretli s Bohom a spoznali ho.


Zdieľať: