Keď začal učiteľ čítať výsledky testu, sebavedome som sa usmiala. Pozrela som sa na svoj papier a porovnávala som si odpovede pri otázkach, v ktorých som si nebola celkom istá.

Potom sa však stalo niečo nečakané.

„Otázka číslo 15 – A. Otázka číslo 16 – D,“ sypal profesor odpovede.

Ako som sledovala svoje odpovede, pri otázke číslo 15 som mala zakrúžkované C. Učiteľ sa musel pomýliť, utešovala som sa.

„Otázka číslo 20 je C…“

To nemôže byť správne. Veď ja som dala B! Bola som z toho zmätená.

Keď prečítal niekoľko ďalších odpovedí, pochopila som, čo sa stalo. Učiteľ opravil len jednu stranu môjho testu a na zvyšok zabudol. Preto mi z celkového počtu odrátal iba jeden zlý bod!

Srdce sa mi rozbúchalo akosi rýchlejšie. Začala som z toho mať zlý pocit.

Utešovala som sa, že medzi 60 žiakmi môj test až tak nepokazí celkový priemer. Na druhej strane som však veľmi potrebovala dobrú známku. Rozmýšľala som aj o tom, ako sa asi budem cítiť na bohoslužbe, kde nás nabádajú k čestnosti a pravdovravnosti. A je to naozaj lož, ak si nechám zapísať známku, ktorú mi dal učiteľ?

V mojom vnútri prebiehal zápas. Modlila som sa: „Ó, Bože, myslím, že viem, čo by som mala urobiť, ale prosím ťa, daj mi silu, aby som to dokázala.“

Po hodine som sa pomaly vybrala za učiteľom. Čakala som, kým mu ostatní žiaci, ktorí mali správne odpovede omylom označené za nesprávne, ukážu svoje testy. Nakoniec prišiel rad na mňa.

„Myslím, že ste sa pri oprave môjho testu pomýlili. Pozrite, tieto otázky som mala zle,“ povedala som a ukázala mu svoj test. Boli to tie najťažšie slová, aké som kedy vyriekla.

„Naozaj, máš pravdu. Veľmi ma to mrzí,“ povedal učiteľ a gumoval pritom známku. „Rád by som ti dal tú lepšiu známku, ale uznaj sama, nebolo by to fér voči ostatným študentom. Ale vážim si tvoju čestnosť.“

Cítila som, ako ma zaliala vlna úľavy. V tej chvíli som pochopila, čo má u Pána Boha väčšiu hodnotu. Aj keď si praje, aby som sa v škole dobre učila, oveľa viac mu záleží na tom, aby som prospievala v škole života.

Aj keď som z toho testu nedostala jednotku, viem, že som obstála na jednotku v Božej skúške. A na tej záleží oveľa viac.


Zdieľať: