Jedna Afričanka rada pomáhala druhým. Peniaze si zarábala tak, že piekla zvláštny fazuľový koláč, ktorý potom predávala. V dávaní bola naozaj zásadová. Utrpela však vážny úraz, preto stratila svoj príjem. Uplynulo niekoľko dlhých mesiacov, kým mohla opäť začať pracovať. Túžobne čakala na deň, keď bude opäť predávať svoje koláče. Miestnemu misionárovi sľúbila, že Pánovi odovzdá nie desatinu zo svojho zárobku, ale jednu tretinu. Dala si záväzok, že za týždeň zarobí tri šilingy.

Keď sa žena po dvoch dňoch vrátila s jedným šilingom ako darom pre Pána, misionár zostal veľmi prekvapený.

„Určite si za dva dni nezarobila dva šilingy?!“ zvolal misionár.

Stará Afričanka na to reagovala slovami: „Azda si nemyslíte, že dám Pánovi posledný z tých troch?“ povedala. „Je to prvý, ktorý som zarobila a ten patrí Pánovi. Ďalšie dva, ktoré zarobím, budú moje.“

Jej srdce bolo tak veľmi naplnené láskou k Spasiteľovi, že mala radosť, keď mohla dávať.


Zdieľať: