Jedna učiteľka mala na vyučovaní problém. Deti nevedeli pochopiť, prečo dieťa s cukrovkou dostalo maškrtu alebo prečo sa dieťa s ADHD môže počas vyučovania hrať. Aby svojich žiakov naučila dôležitú lekciu o spravodlivosti, vždy v prvý deň školského roka použije názornú pomôcku – náplasť.

Vyzve žiakov, aby zdvihli ruku tí, ktorí si niekedy poranili lakeť. Samozrejme, všetci zdvihnú ruku. Vezme náplasť a vyberie jedného žiaka, aby porozprával príbeh o tom, ako si zranil lakeť. Potom mu na lakeť nalepí náplasť.

Ďalej sa spýta, kto si niekedy udrel hlavu. Ruky sa opäť zdvihnú a jeden žiak povie svoj príbeh. Učiteľka ho poľutuje, že si zranil hlavu a nalepí mu náplasť na lakeť. Deti zostanú zmätené.

Učiteľka sa potom spýta, kto si niekedy odrel koleno. Zdvihne sa viacero rúk. Opäť vyjadrí svoju ľútosť, že si odreli koleno a jednému dá náplasť na lakeť. V tomto bode deti už naozaj ničomu nerozumejú.

Následne začne deťom rozprávať o tom, že napriek tomu, že dala všetkým presne to isté, presne rovnakým spôsobom, nepomohlo im to. „Spravodlivé neznamená, že každý dostane to isté. Znamená to, že každý dostane to, čo potrebuje,“ vysvetlí nakoniec deťom.


Zdieľať: