V kajute zaoceánskeho parníka ležal vážne chorý pasažier. Jednej tmavej noci počul, ako sa z paluby šíria výkriky: „Muž cez palubu!“ Aj keď sa ho nešťastie hlboko dotklo, bol príliš slabý na to, aby mohol pomôcť.

Najväčšou prekážkou pri záchrane muža, ktorý padol do vĺn, bola hustá tma. Náhle však cez jedno malé okno prenikol prúd svetla, ktorý dopadol práve na miesto, kde vo vlnách zápasil o holý život človek. Muži na palube okamžite hodili na to miesto záchranné koleso a topiaceho zachránili.

Odkiaľ prichádzalo svetlo? Z kajuty chorého muža, ktorý zúfalý z toho, že nie je schopný nijako pomôcť, zliezol opatrne z postele, a aspoň zvesil zo steny lampu a vystrčil ju z okna. V rozhodujúcej chvíli to bol práve lúč svetla tejto lampy, ktorý zachránil nešťastníkovi život.


Zdieľať: