Robert Oppenheimer bol jedným z tých, ktorí niesli zodpovednosť za výrobu atómovej bomby, ktorú na sklonku druhej svetovej vojny použili Spojené štáty proti Japonsku. Narodil sa v roku 1904 v New Yorku. O vedu prejavil záujem veľmi skoro. V osemnástich začal študovať na univerzite v Harvarde, ktorú o tri roky ukončil s vyznamenaním. Ďalej sa venoval štúdiu teoretickej fyziky na rôznych univerzitách v Európe. Pokladali ho za špičkového svetového teoretika v oblasti fyziky. Špecializoval sa na štúdium elementárnych častíc a gama žiarenia.

Od roku 1943 začal viesť tím 4500 odborníkov v Los Alamos (New Mexiko), ktorých úlohou bolo vyrobiť atómovú bombu. O dva roky neskôr „úspešne“ vybuchla prvá atómová bomba. Jej príprava a výroba stáli dve miliardy amerických dolárov.

Keď Robert Oppenheimer videl, čo vyrobil, od základu prehodnotil svoje priority. Keď pozoroval prvú ohnivú guľu a atómový hríb, citoval slová z Bhagavadgíty: „Stal som sa smrťou.“

O dva mesiace neskôr sa vzdal funkcie v Los Alamos a takmer celý zvyšok života venoval tomu, aby zmiernil spôsobené škody a „džina“ atómových zbraní vrátil späť do fľaše.

Boli aj ďalší muži, ktorí si podobne ako Oppenheimer uvedomili, že to, čo kedysi pokladali za hodnotné a dôležité, nemá v skutočnosti nijakú cenu. Celý ich život sa úplne zmenil, všetko sa v ňom poprevracalo. S bolesťou v srdci pochopili, že to, čomu kedysi zasvätili svoj život, bolo v skutočnosti podlou a život ničiacou zbraňou.


Zdieľať: