Tento príbeh sa odohral počas druhej svetovej vojny na africkom kontinente. Istý mladý muž pracoval ako špión. Mal pri sebe malú vysielačku a každú noc posielal svojmu štábu správy.

Musel byť na suchej strave – jedol len konzervy, ktoré si niesol, pretože sa neodvážil urobiť si oheň. Dym by ho totiž mohol prezradiť. Mal tiež ľahký spacák, do ktorého vždy na noc zaliezol. Dni boli teplé, ale noci boli často studené.

Mladý muž bol úprimný kresťan. Nikdy nešiel spať bez toho, aby svojmu nebeskému Otcovi nepoďakoval za ochranu cez deň a nepoprosil ho o ochranu v noci.

Jedného rána, keď ešte len svitalo, mal nejaký zvláštny pocit. Zdalo sa mu, akoby ho niekto niekam niesol. Keď sa celkom prebudil a otvoril oči, zistil, že je to pravda. Niečo ho nieslo. Čo to mohlo byť?

Pomaly otočil hlavu a pozrel hore. Nad sebou uvidel veľkého, chlpatého leva. Kým spal, lev musel ísť okolo a keď zacítil ľudskú bytosť, oňuchával ju. S nesmiernou ľahkosťou ho v spacáku zdvihol a vliekol preč; urobil to tak jemne, že mu ani trochu neublížil, ba zo začiatku ho ani nezobudil. O tom, kam mal lev namierené, nemal vyzvedač ani potuchy.

Mladý muž nemohol nič robiť. Uvedomoval si, že keby kričal o pomoc alebo keby chcel vyliezť zo spacáka, lev by ho v okamihu jedným úderom laby usmrtil. Mohol len dúfať a prosiť Boha, aby nejakým spôsobom zasiahol – a to čím skôr! Veď lev určite neplánuje niesť ho veľmi ďaleko.

Práve vo chvíli, keď sa lev nahol nad chodník, prichádzala skupina miestnych lovcov. Keď videli zvláštny batoh v tlame, leva začali kričať a vrhať do šelmy oštepy.

Vyľakaný lev pustil svoju obeť a utiekol do vysokej trávy. Lovci otvorili spacák. Našli tam mladého muža, ktorý od ľaku takmer omdlel. Zakrátko však bolo všetko opäť v poriadku a on ďakoval Bohu, že ho zachránil pred levom.

Tento zvláštny príbeh potom všade rozprával, ba dočítali by ste sa o tom i v miestnych novinách.


Zdieľať: