Školák Einstein neprejavoval nijaké mimoriadne nadanie a nedosahoval ani mimoriadne výsledky. Príčinou bolo to, že neznášal rigidné vyučovacie metódy. Pod vplyvom svojich strýkov Jacoba Einsteina a Caesara Kocha ho však začala fascinovať matematika a veda všeobecne. Tieto odbory študoval na vlastnú päsť. Strednú školu musel ako 15-ročný pre zlý prospech opustiť. Nedarilo sa mu najmä v dejepise a jazykoch.

V roku 1896 ho prijali na Švajčiarsky federálny inštitút pre technológiu v Zürichu. Podmienkou však bolo urobiť vyrovnávacie skúšky z niekoľkých predmetov. No ani tunajšie akademické zvyklosti mu nevyhovovali. Našťastie sa mu podarilo urobiť požadované skúšky, aby dosiahol diplom.

Einstein sa od mnohých minulých i súčasných fyzikov, matematikov, prírodovedcov a vedcov vôbec odlišoval nielen svojou využiteľnou mozgovou kapacitou, ale aj pokorou pred Bohom, prírodou a vecami, ktoré síce existujú, ale zatiaľ ich nevieme vysvetliť.


Zdieľať: