Albert Schweitzer je jeden z tých, ktorý našiel šťastie, keď pochopil, aký plán má s ním Boh. Mal vtedy 21 rokov. V to ráno ho zobudil spev vtákov v záhrade. Býval v meste Gunsbach v Nemecku. Cez otvorené okno k nemu prenikali teplé slnečné lúče.

To je paráda! pomyslel si Albert a zahľadel sa na špicatú vežu kostola a krásnu okolitú prírodu. Prečo sa mám tak dobre, keď iní žijú v takej biede? Koľko vlastne stojí šťastie? To, čo mám, určite nemá slúžiť len mne.

Už nejaký čas zápasil s podobnými myšlienkami. Zdalo sa mu nepochopiteľné, prečo sa on má tak dobre, kým mnohí zápasia s toľkými starosťami a trápením.

Albert si so zatvorenými očami opakoval verš, ktorý mu už niekoľko mesiacov vŕtal v hlave: „Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.“ (Mar 8,35) Snažil sa prísť na to, čo znamená preňho osobne.

Zrazu to pochopil. Musím dať sám seba do služieb ľudstvu. Nielen hovoriť, nielen kázať, ale niečo robiť. Musím zjavovať Kristovu lásku tak, že budem zmierňovať utrpenie iných. V tej chvíli zistil, prečo sa narodil.

Albertovo srdce bilo trocha rýchlejšie, keď vyslovil vážny sľub: Do tridsiatich rokov budem študovať vedu a umenie. Potom svoj život zasvätím službám ľudstvu.

Jeho rodina a priatelia nemohli uveriť, keď o 9 rokov neskôr (mal vtedy práve 30) odstúpil z miesta riaditeľa St. Thomas College of Theology a zapísal sa na štúdium medicíny. Do Afriky chcel odísť ako lekár. V živote dosiahol naozaj veľa. Stal sa medzinárodne uznávaným filozofom, hudobníkom, kňazom a spisovateľom. „Nikto v celej Európe nezahrá Bacha ako ty,“ dohovárali mu priatelia. „Tvoje koncerty sú všade žiadané. Azda sa toho všetkého nechceš len tak vzdať?“

Albert bol však presvedčený o tom, že Boh má s jeho životom iný zámer. Osem rokov študoval medicínu. Potom ako lekár-misionár odišiel do Libérie, francúzskej kolónie rovníkovej Afriky (teraz Gabon). Jeho prvou ordináciou v džungli bola malá miestnosť, ktorá predtým slúžila ako kurín.

Za to, čo urobil pre malomocných Afričanov, dostal Nobelovu cenu mieru. Anglická kráľovná Alžbeta II. mu udelila najvyššie štátne vyznamenanie.

Boh mal plán s Albertom Schweitzerom a má ho aj s tebou.


Zdieľať: