Jodin manžel nebol kresťan. Všimla si, že z času na čas ho satan použije – prostredníctvom neho útočí na ňu a na jej rozhodnutie slúžiť Bohu. Jeho obvinenia boli neodôvodnené, nespravodlivé a mali ďaleko od pravdy. Jodi sa rozhodla, že nenechá „vytočiť“ a napriek všetkému zostane pokojná. Pretože vďaka evanjeliu o Ježišovej milosti a láske vedela, kto je, nepotrebovala vrátiť svojmu manželovi ostrú kritiku a útoky. Jodi bola rozvážna a šírila pokoj, vďaka čomu si napokon našla cestu k srdcu svojho manžela.
Veriť znamená dôverovať Božiemu slovu a byť ochotný v moci Ducha robiť to, čo nám hovorí.


Zdieľať: