Čítala som krátke podobenstvo o službe, s ktorým sa chcem s vami podeliť.

Keď sa riaditeľ veľkého podniku dostal do neba, stretol sa tam so všetkými predchádzajúcimi riaditeľmi. Boli rozdelení do dvoch skupín – na jednej strane veľkej chodby boli úspešní riaditelia, na druhej strane neúspešní.

Potom nastal čas obeda. Do jedálne vošiel s tými, ktorým sa v práci nedarilo. Prekvapilo ho, že všetci sa mu zdali akísi chudí a hladní. Anjeli začali roznášať jedlo. Na stoly prinášali veľké misy plné lákavých a dobre vyzerajúcich dobrôt. Ale skôr, ako si ktokoľvek sadol k stolu, prišiel ďalší anjel a každému riaditeľovi priviazal k ruke veľkú kovovú lyžicu. Keď každému z nich priviazal k lakťu dlhú rúčku lyžice, nikto nedokázal ruku ohnúť. Výsledkom bolo, že nikto si nedokázal nič z prinesených dobrôt nabrať do úst.

Nedalo mu to pokoj, preto sa odišiel pozrieť na tých, ktorí boli úspešní. Bol prekvapený, pretože všetci pôsobili dojmom zdravých a dobre najedených ľudí. Jedlo už bolo na stole a anjel práve dokončoval priväzovanie veľkých lyžíc k ich rukám. Potom si všetci sadli k stolu, naberali jedlo na lyžice a každý kŕmil človeka, ktorý sedel oproti nemu.


Zdieľať: