Ak ste už niekedy boli na stavenisku, určite ste si všimli obrovské stroje, ktoré sa zarývali do zeme. Na mieste, kde mala o nejaký čas stáť krásna stavba, obrovité bagre zápasili s hlinou a blatom. Buldozéry ničili burinu, kríky a všetko, čo im prišlo do cesty, aby pripravili miesto pre mestský park. Ďalšie stroje na búranie pripravovali pôdu na nové basketbalové ihrisko. Napadla vás niekedy myšlienka, kto vynašiel všetky tieto stroje?

R. G. LeTourneau je známy ako „otec týchto moderných strojov a zariadení na premiestňovanie zeminy“. Bolo realizovaných viac než 300 jeho vynálezov. On však „prenášal zem“ aj iným spôsobom. Bol totiž veriacim človekom.

R. G. LeTourneauovi sa nepodarilo všetko, čo skúšal. Vedel však, že dokonca aj jeho chyby a problémy môže Boh použiť na to, aby ho naučil pokore a závislosti od neho. Naučil sa dôverovať Bohu aj v prehrách – a Boh ho za to požehnal úspechmi.

Keď uvidíte traktor s obrovskými pneumatikami, ktoré sa zabárajú do mäkkej hliny, spomeňte si na R. G. LeTourneaua, pretože ich vynašiel práve on. Keď budete pozerať nejaký film alebo nájdete v časopise obrázok z druhej svetovej vojny, vedzte, že americkí vojaci jazdili na tankoch a vojenských autách, pneumatiky ktorých sú vynálezom pána LeTourneaua.

Pre R. G. LeTourneaua bola viera v Boha najdôležitejšou vecou v živote. Nešlo mu v prvom rade o to, aby získal veľa peňazí. Mnoho rokov si nechával len 10 % zo svojho zisku a 90 % dával na misiu, kresťanskú službu a vzdelávanie. Povedal: „Otázkou nie je, koľko zo svojich peňazí som dal Bohu, ale skôr koľko z Božích peňazí som si nechal.“

R. G. LeTourneau odovzdal svoj život Bohu. Rozhodol sa robiť, čo Boh chce, aby robil, nech by to bolo čokoľvek. Veril, že Boh môže použiť ľudí s akoukoľvek schopnosťou alebo zručnosťou. To bol dôvod, prečo založil univerzitu, ktorá nesie jeho meno. Študenti sa tu zdokonaľujú v strojárstve a technickej zručnosti a sú vedení k tomu, aby dôverovali a slúžili Ježišovi Kristovi.

Jeho viera v Boha mu dávala odvahu klásť si vysoké ciele a skúšať veľké veci. Povedal: „Som len mechanik, ktorého Boh požehnal. Zdá sa, že chce, aby som všade, kde chodím, hovoril o tom, ako chce požehnať aj vás.“

Tesne pred svojou smrťou (1969), keď mal 80 rokov, povedal: „Keď sa pozerám späť, mal som v živote úspechy aj prehry. No aj tak môžem povedať, že môj život bol zázrakom Božej milosti.“


Zdieľať: