Pred nejakým časom som bol spolu so svojimi kamarátmi Matúšom a Karolom jazdiť na skate. Bol s nami aj Bohuš a učil sa skákať. Bol dosť znechutený, pretože sa mu stále nedarilo vyskočiť tak vysoko, ako chcel. A tak sa trápil a trápil.

Spolu s kamarátmi sme sa snažili pomôcť mu. Keď sme ho poprosili, aby nám ukázal, ako vysoko vie vyskočiť bez skateboardu, vyskočil asi do rovnakej výšky ako so skateboardom.

„V tom je problém,“ povedal som. „Ak nedokážeš vyskočiť vyššie bez skateboardu, potom to nedokážeš ani s ním. Pritom skákať na skateboarde je oveľa zložitejšie. Musíš začať tými jednoduchšími prvkami.“

Zistil som, že život sa v mnohom podobá skateboardingu. Ak máš problémy s veľkými vecami, musíš sa najprv naučiť jednoduchšie časti toho, čo potrebuješ zvládnuť. Len čo zvládneš to, čo je ľahšie, si na dobrej ceste poradiť si aj s tým, čo je ťažšie.

Príliš mnoho ľudí chce robiť veľké veci bez toho, aby boli ochotní urobiť najprv niečo malé. Sú to však práve maličkosti, ktoré Boh používa, aby nás nimi pripravil na „veľké veci“.

Veľmi rád by som pre Boha robil niečo veľké – bol pilotom na misionárskom lietadle, zachraňoval životy, robiť niečo veľmi dôležité. Napísať si úlohu zo slovenčiny nie je práve to, na čo myslím. A predsa je to práve to, v čom Boh očakáva, že teraz budem verný. Tie väčšie veci prídu neskôr. Viem to, pretože verím, že Boh má aj pre mňa plán.


Zdieľať: