Ľudská túžba preniknúť do vesmíru bola vždy spojená s otázkou, či existuje život aj na iných planétach vo vesmíre. Ak áno, ako sa s nimi skontaktovať? Ako im dať o sebe vedieť?

Keď ľudia vypustili kozmické sondy do ďalekých končín vesmíru, na ich palube okrem vedeckých prístrojov zanechali aj plaketu s posolstvom. Je na nej vyobrazený muž a žena a tiež schéma slnečnej sústavy s označením planéty Zem. Sondy Pioneer a Voya- ger nesú toto posolstvo o nás za hranice našej slnečnej sústavy. Vedci sa domnievajú, že podľa tejto správy by nás prípadní mimozemšťania mohli nájsť a skontaktovať sa s nami.

Koľko úsilia a prostriedkov vynaložili ľudia na to, aby sa pokúsili nadviazať kontakt s mimozemšťanmi! A pritom mať spojenie priamo s nebom a naším Stvoriteľom je také jednoduché. On nás chce naučiť, že nie sme zrnkom prachu strateným niekde v studenom vesmíre, ale že sme jeho milované deti, o ktoré sa s nevýslovnou obetavosťou stará – podobne, ako o celý nekonečný vesmír.


Zdieľať: