Istý farár mal vo svojej farnosti zbožnú ženu, ktorá milovala Boha nadovšetko. Tvrdila mu, že mala videnie, v ktorom sa rozprávala s Kristom. Kňaz mal veľké pochybnosti. Aby ju vyskúšal, povedal jej:

„Keď sa budeš nabudúce rozprávať s Ježišom, opýtaj sa ho, prosím ťa, akého hriechu sa dopustil tvoj kňaz, keď študoval na kňazskom seminári.“

Žena súhlasila.

O niekoľko dní sa jej kňaz spýtal:

„No ako, navštívil ťa Kristus vo videní?“

„Áno, rozprávala som sa s ním.“

„A spýtala si sa ho, akého hriechu som sa dopustil na seminári?“

„Áno.“

„Nuž, čo ti povedal?“

„Povedal: ´Nepamätám si.´“

Keď Boh odpustí, zabudne.


Zdieľať: