Istý anglický gróf navštívil ostrovy Fidži. Pretože bol neveriaci, s kritickým tónom v hlase sa obrátil na staršieho náčelníka: „Si veľký náčelník. Škoda len, že si sa nechal obalamutiť misionármi, ktorí sem prišli, ani neviem odkiaľ. Chcú na vás len zbohatnúť. Dnes už Biblii nikto neverí. Ľudí už nebaví počúvať ten otrepaný príbeh o tom, ako Kristus zomrel na kríži za hriechy celého sveta. Dnes už možno veriť v niečo iné a lepšie. Je mi naozaj ľúto, že si taký primitívny a uveril si tým ich bájkam.“

Oči starého náčelníka žiarili, keď mu odpovedal: „Vidíš ten veľký kameň? Na ňom sme rozbíjali hlavy našich obetí. Všimol si si veľkú pec vedľa neho? V nej sme kedysi opekali telá našich nepriateľov. Keby sem neboli prišli tí dobrí misionári a nehovorili nám o Ježišovej láske, ktorá zmenila kanibalov na kresťanov, nikdy by si odtiaľto neodišiel živý! Radšej by si mal ďakovať Bohu za toto evanjelium, pretože inak by sme si z teba urobili hostinu. Keby sme odmietli a zavrhli Bibliu, ako nám radíš, potom by sme si ťa dnes dali na večeru!“


Zdieľať: