Známeho právnika navštívil pred mnohými rokmi jeden kresťan. Potreboval si vybaviť nejaké záležitosti. Skôr ako od neho odišiel, povedal mu: „Neraz som vám chcel položiť jednu otázku, ale akosi sa toho bojím.“

„Čo by ste radi vedeli?“ spýtal sa právnik.

Muž odpovedal: „Rád by som vedel, prečo nie ste kresťanom.“

Právnik zahanbene odpovedal: „Poznám Bibliu dosť dobre. Viem, že je v nej napísané, že opilci nevstúpia do Božieho kráľovstva – a vy predsa poznáte moju slabosť!“

„Vyhýbate sa mojej otázke,“ pokračoval kresťan.

„Pravdu povediac, nespomínam si, že by mi niekto niekedy vysvetlil, ako sa môžem stať kresťanom.“

Klient vytiahol Bibliu a začal čítať verše, kde sa hovorí o tom, že všetci si zasluhujeme smrť, no Kristus zomrel na kríži za naše hriechy a chce nás všetkých zachrániť. „Keď ho prijmeme ako svojho Spasiteľa a Vykupiteľa, môže nám byť odpustené. Ak chcete prijať Ježiša, poďme sa spolu za to modliť.“ Právnik súhlasil. Keď bol rad na ňom, aby sa pomodlil, zvolal: „Ó, Ježiš, som otrok alkoholu. Jeden z tvojich služobníkov mi ukázal, ako môžem byť zachránený. Prosím, odpusti mi moje hriechy a pomôž mi zvíťaziť nad týmto strašným zlozvykom.“

Práve v tej chvíli sa pánom jeho života stal Boh. Týmto právnikom bol C. I. Scofield, muž, ktorý neskôr vydal slávny biblický slovník, ktorý dodnes nesie jeho meno.


Zdieľať: