Koluje príbeh o misionárke, ktorá učila na jazykovej škole v Číne. Keď prvý deň vstúpila do triedy, bez toho, aby povedala jediné slovo, prešla po triede a pri každej lavici sa zastavila. Nakoniec – a opäť bez jediného slova – vyšla z miestnosti. Po chvíli sa vrátila a spýtala: „Všimli ste si na mne niečo zvláštne?“ Celá trieda na ňu mlčky hľadela. Napokon jedna študentka zdvihla ruku. „Všimla som si, že ste použili veľmi príjemný parfum,“ povedala. Ostatní sa začali chichotať. Ale učiteľka povedala: „Presne to som chcela počuť. Pochopte, dlho potrvá, kým sa naučíte hovoriť čínsky, aby ste mohli nejakému Číňanovi zvestovať evanjelium. Ale už teraz môžete slúžiť týmto ľuďom svojím životom. Bude to pre nich Kristova príjemná vôňa. Váš život im bude zvestovať Krista skôr, než budete schopní povedať čo len jediné slovo o svojej viere v Ježiša Krista.“

Tak je to aj s nami. Aj keď nemusíme byť výreční rečníci, neveriacim môžeme zvestovať Krista svojím každodenným životom – ak sa teda naozaj budeme podobať Kristovi.


Zdieľať: