Istý kazateľ sa prihovoril jednému farmárovi: „Patríte k veľkej kresťanskej rodine?“

„Nie,“ odpovedal, „moja rodina žije o dve farmy poniže.“

„Nie, nie! Myslel som, či nie ste človek, ktorý sa stratil vo veľkom dave ľudí?“

„Nie! Žijem tu osamote už tridsať rokov!“

„Ale ja som myslel, či ste pripravený na deň súdu?“

„A kedy to bude?“

„To môže byť aj dnes alebo zajtra.“

„Nuž, keď presne zistíte, kedy to bude, dajte mi vedieť. Moja žena sa pravdepodobne bude chcieť zúčastniť na oboch týchto slávnostiach.“


Zdieľať: