Jedna mladá žena sa rozprávala s kazateľom o tom, ako sa celkom odovzdať Bohu. „Nemám odvahu úplne sa odovzdať Pánovi,“ povedala. „Bojím sa, že by ma poslal na nejaké miesto, kde by som sa trápila a bola by som veľmi nešťastná.“

Kazateľ jej odpovedal: „Predpokladajme, že jedného mrazivého a zasneženého rána by napoly zmrznutý vtáčik zobáčikom zaklopal na tvoje okno. Predstav si, že toto bezmocné malé stvorenie by ti dovolilo, aby si ho vzala dnu a nakŕmila, čím by sa vlastne úplne odovzdalo do tvojej moci. Povedz mi, čo by si urobila? Chytila by si ho nemilosrdne do ruky a vykrútila mu krk? Alebo by si mu poskytla teplo, ochranu pred zimou a postarala sa oň?“

V tej chvíli si mladá žena uvedomila, čo znamená odovzdať sa do Božích rúk. Pochopila, že Boh chce pre ňu vždy to najlepšie.


Zdieľať: