John Stam a Betty Scottová sa po štúdiu stretli v Číne. Pretože sobášu už nič nebránilo, vzali sa. Po medových týždňoch sa naplno vrhli do práce. John sa venoval misijným aktivitám a biblickému vyučovaniu. Veľmi ho to napĺňalo. Betty sa čoskoro spriatelila s dievčatami a ženami z okolia a začala s nimi študovať Božie slovo. Asi po roku pôsobenia v Suanchengu sa mladý pár presťahoval na nové miesto, ktoré im bolo určené. John sa informoval o bezpečnosti tejto oblasti na miestnych úradoch, ktoré ho ubezpečili, že žiadne nebezpečenstvo zo strany komunistov nehrozí. Dostal teda od Vnútročínskej misie súhlas, aby sa s rodinou presťahoval.

Asi po dvoch týždňoch vtrhli do ich nového pôsobiska červení vojaci a Stamových zajali. Vojaci sa pred Stamovými otvorene rozprávali o tom, či ich malú dcérku Helen nemajú hneď zabiť, aby s ňou neboli zbytočné problémy. Keď sa zdalo, že to naozaj urobia, neznámy prizerajúci sa farmár namietol, že to dieťa sa určite nedopustilo ničoho zlého. Vojaci mu teda navrhli, že vymenia jeho život za jej. Farmár ticho odpovedal: „Súhlasím.“ A tak sa aj stalo.


Zdieľať: