Zostarnutý misionár Dr. Adoniram Judson, ktorý pracoval v Indii a pre svoju vieru a prácu bol dlhé roky vo väzení, umieral. Jeho žena sa oňho oddane starala. Príležitostne mu prečítala nejaké správy z misií.

Zrazu narazila na správu z misie medzi Židmi. Na svoje prekvapenie sa dočítala o obrátení jedného židovského muža, ktorý si prečítal spis od Dr. Judsona a uveril v Ježiša Krista. Keď sa pri čítaní zastavila, všimla si, ako táto správa manžela nadchla. Po chvíľke povedal: „Som nesmierne dojatý Božou vernosťou. Často som ho z celého srdca prosil, aby mi daroval radosť z toho, že som aspoň jedného človeka z izraelského národa mohol priviesť k Spasiteľovi. To bola jediná z mojich prosieb, ktorú mi dosiaľ nesplnil. Teraz je aj táto moja prosba vypočutá.“


Zdieľať: