Keď na konci roka deti dostali vysvedčenie, netušila som, že po dlhých rokoch aj ja opäť dostanem vysvedčenie. Bolo iné, ako predošlé, pretože ho nepísala triedna učiteľka ani profesorka, ale – moja desaťročná dcérka. Preto si ho vážim viac ako všetky ostatné.

Po uvedení našej adresy, nadpisu „Vysvedčenie“ a môjho mena vyzeralo ďalej takto:

Dátum a miesto narodenia: 18. 3. 1966, Sobrance

Národnosť: slovenská

Štátne občianstvo: SR

Rodné číslo: 665318/3267

Školský rok: 2004/2005

Správanie: 1

Varenie: 1

Upratovanie: 1

Starostlivosť o domácnosť: 1

Správanie k manželovi: 1

Výchova detí: 1

Ospravedlnené hodiny: 0

Neospravedlnené hodiny: 0

Celkový prospech: prospela s vyznamenaním

V Bratislave, 30. júna 2005


Zdieľať: