Aj po tom, čo sa stal kresťanom a prijal Božiu lásku a odpustenie, Louie Zamperini sa trápil kvôli jednej veci. Jedna otázka mu stále nedala pokoj. Keby mal niekedy možnosť stretnúť sa s Birdom, ako by sa zachoval? Obstál by v tejto skúške alebo by stará minulosť opäť ožila? Ustrážil by si v duši pokoj alebo by sa ho zmocnila túžba pomstiť sa a zabiť ho?

Celé roky žil s tým, že Bird je mŕtvy. Až v roku 1996 – teda po 50-tich rokoch – sa dozvedel, že stále žije. Celé dni chodil zamyslený.

V januári 1998 letel do Japonska na olympijské hry. Pred odletom napísal Birdovi list, ktorý vzal so sebou. List končil vyznaním, že všetkým, ktorí sa na ňom dopúšťali vojnových zločinov, odpustil – teda aj jemu. Bol rozhodnutý stretnúť sa s ním a povedať mu to. Mal vtedy 81 rokov.


Zdieľať: