Americká gospelová speváčka Mahalia Jacksonová vyznáva:

Každému rada hovorím, že Boh má celý svet vo svojich rukách. Každému rada hovorím, že Boh môže z ničoho urobiť niečo. Ak som napríklad ja niečo dosiahla, potom to nie je nič iné než Božia milosť, ktorá ma priviedla tak ďaleko.

Chcela som sa stať ošetrovateľkou, ale Boh zo mňa urobil speváčku. A ja som nikdy nevedela prečo, lebo skoro všetci ľudia na Juhu spievajú rovnako dobre ako ja…

Boh ma vzal, keď som nebola ničím, a postavil ma na nohy. To sa môže stať aj vám. Keď mohol mňa Pán priviesť tak ďaleko, keď ma mohol odviesť z miest, kde som stála pri koryte a drhla na kolenách u cudzích ľudí podlahy, môže urobiť to isté alebo aj viac pre druhých.“


Zdieľať: