Medzi riaditeľom a manažérom jednej oceliarne sa odohral zaujímavý rozhovor. Manažér riaditeľa ustavične presviedčal o tom, že ak sa manažment podniku bude riadiť jeho radou, prevádzka sa podstatne zlepší a vzrastie zisk.

Riaditeľ mu na to povedal: „Ak mi ukážeš spôsob, ako vybaviť viac vecí, rád ťa vypočujem; a ak to bude fungovať, rád ťa aj odmením.“

Manažér podal riaditeľovi čistý papier a povedal mu: „Napíšte si sem tie najdôležitejšie veci, ktoré musíte zajtra urobiť.“ Riaditeľ si napísal zoznam vecí.

„A teraz,“ pokračoval manažér, „označte si ich podľa dôležitosti číslami. Tá najdôležitejšia vec bude mať číslo jeden.“ Riaditeľ označil všetky poznámky číslami. „Zajtra ráno, keď prídete do práce, začnite číslom jeden. Venujte tejto veci toľko času, aby ste ju vykonali poriadne a dobre. Potom pokračujte číslom dva, ďalej číslom tri, štyri atď. Netrápte sa pre to, ak v ten deň nestihnete splniť všetky napísané úlohy. Určite splníte tie najdôležitejšie. Takýmto spôsobom pokračujte každý deň. Keď sa presvedčíte o účinnosti tohto systému sám, presvedčte aj svojich zamestnancov, aby to vyskúšali. Robte to dovtedy, kým sa vám to bude páčiť a potom mi ako odmenu pošlite poukážku so sumou, ktorou oceňujete túto radu.“

Muži si podali ruky a manažér odišiel z kancelárie riaditeľa.

O niekoľko týždňov neskôr poslal prezident manažérovi poukážku so sumou 25 000 dolárov – čo bola v tom čase priam astronomická suma! Riaditeľ vyhlásil, že to bola najužitočnejšia lekcia, akú sa počas svojej dlhej kariéry naučil.


Zdieľať: