Zvuk huslí vo veľkej miere závisí od kvality dreva, z ktorého sú vyrobené. Kvalita dreva je dokonca dôležitejšia než spôsob ich výroby. Ani najlepší výrobca huslí na svete nedokáže vyrobiť dobrý nástroj z nekvalitného materiálu.

Známy huslista si nechal vyrobiť osobitný nástroj. Chcel ho mať zo zvláštneho dreva. Strom, z ktorého chcel drevo na husle získať, nešiel hľadať do lesa, ale vysoko do hôr. A tam, na vrchole brala, našiel strom, ktorý hľadal. Bol vystavený búrkam. Vedel, že len vplyvom nepriaznivého počasia môže drevo získať potrebnú kvalitu. Inak nie je dosť odolné a pružné.

Aj náš milujúci nebeský Otec niekedy dovolí búrkam a ťažkostiam „skvalitniť“ náš život, aby mal krajší zvuk.


Zdieľať: