V čase nehody Titaniku sa v jeho blízkosti objavil neznámy parník. Len desať míľ od miesta nešťastia na obzore bola záchrana. Radista Titanicu Jack Philips zúfalo vysielal signál SOS. Zachytilo ho viacero lodí a hneď zmenili kurz, aby Titaniku pomohli. Neznámy parník však mlčal. Potom z Titanicu odpálili 8 signalizačných svetlíc ako znamenie, že loď je v stave najvyššieho ohrozenia. Ale odpoveď neprichádzala.

Na parníku Californian zbadali na obzore neznámu loď. Domnievali sa, že je to menší nákladný parník. Videli dokonca odpálené svetlice, ale nerozoznali ich farbu. Chvíľu signalizovali lampou. Mysleli si totiž, že je to nejaká malá loď, ktorá musí byť určite blízko. Keď však loď na to nereagovala, kapitán a dôstojníci sa uložili spať.

Ráno službukonajúci námorník hlásil, že neznáma loď skoro nad ránom pomaly zmizla za obzorom, odplávala zrejme niekde na sever.

Tí, ktorí mohli všetkých zachrániť, svoju príležitosť prespali a ostatné lode, ktoré zachytili signál, prišli neskoro.

Veľká príležitosť zachrániť niekoho, alebo urobiť niečo naozaj veľké, prichádza často vtedy, keď na to vôbec nie sme pripravení.


Zdieľať: