Pred niekoľkými rokmi prišiel za farárom Wilhelmom Buschom mladý človek. Farár sa ho spýtal: „Čo potrebuješ?“

„Ani sám neviem,“ odpovedal, „len viem, že to, čo žijem, nie je život.“

„Prečo? Veď ako zámočník máš dobré zamestnanie. A dobre zarábaš!“

„To predsa nie je život! V pondelok zámočník, v utorok zámočník, v stredu zámočník, vo štvrtok zámočník, v piatok zámočník a potom v sobotu futbal, v nedeľu kino, dievča… V pondelok zámočník, v utorok zámočník, v stredu zámočník, vo štvrtok zámočník, v piatok zámočník a potom v sobotu futbal, v nedeľu kino, dievča… To nie je život!“

„Chlapče, máš pravdu,“ povedal mu farár. „Poviem ti, čo je život. V mojom živote nastala veľká zmena, keď som spoznal Ježiša, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. Ježiš sa stal mojím Vykupiteľom a zmieril ma s Bohom. Keď som to pochopil, odovzdal som mu svoje srdce a predstav si – odvtedy žijem!“


Zdieľať: