Istého muža uhryzol pes, v dôsledku čoho vážne ochorel. Lekár mu vysvetľoval: „Uhryzol vás besný pes a vy teraz zomriete na besnotu. Už pre vás nemôžem urobiť naozaj nič.“
Chorý muž si poprosil papier a ceruzku a niekoľko hodín rozmýšľal a písal.
Pri ďalšej návšteve lekár poznamenal: „Určite ste napísali dlhý závet.“ Pacient mu na to odvrkol: „Nepísal som závet, ale zoznam ľudí, ktorých uhryznem.“
Aj my môžeme zlo odplatiť zlom a tak ho šíriť ďalej… Ale môžeme ho aj zastaviť dobrým skutkom. Ako sa rozhodneš?


Zdieľať: