Keď som kedysi začínal ako mladý bankár, používali sme veľké, do kože zaviazané hlavné účtovné knihy, kde sme ručne zapisovali všetky výkazy. Spomínam si, že jedného dňa mi v súvislosti s touto knihou prišli na um Božie knihy v nebi. V Biblii čítame, že raz sa tieto knihy otvoria. Predstavil som si, že v jednej z nich je napísané aj moje meno – Dávid Smolník. Vedľa môjho mena je napísaná celková suma mojich dlhov voči Bohu. Drvivú väčšinu z nich nedokážem nikdy splatiť. Predstavoval som si, že Boh vezme pero a celú sumu mojich dlhov prenesie k záznamu Pána Ježiša Krista. K Ježišovmu záznamu pripíše: „Prenesené zo záznamu Dávida Smolníka.“

Myslel som si, že tým Boh skončil. Ale potom som videl, ako robí niečo neuveriteľné. Vedľa záznamu o Ježišovej spravodlivosti napísal: „Prenesené k záznamu Dávida Smolníka.“ Moja minulosť je preč – a prítomnosť je vďaka Božej milosti a láske nádherná.


Zdieľať: