Bol to obyčajný potok. Cez jeho plytkú vodu mohlo prejsť bez väčších ťažkostí akékoľvek auto. Ešte nikdy na tomto mieste žiadne auto nezapadlo – kým tam neprišiel Vannady so svojím džípom. Len čo vošiel do potoka, auto zastavilo a ďalej sa nehlo.

Vannady a jeho dvaja spolujazdci našli pod kolesom kameň, ktorý bol však príliš malý na to, aby blokoval auto v pohybe. Pre istotu ho dali preč a skúšali naštartovať. Nepodarilo sa im to. Zastavili teda okoloidúce auto a poprosili vodiča, aby im pomocou štartovacích káblov pomohol naštartovať. Ale ani to sa nepodarilo. Auto sa jednoducho nedalo naštartovať.

Začalo sa stmievať. Vannady zašiel peši do najbližšej dediny, aby poprosil o pomoc. Niekoľko dedinčanov sa prišlo pozrieť na pokazené auto, ale nikto ho nedokázal opraviť. Miestny vodca pozval Vannadyho, aby u nich prenocoval.

„Čo tu vlastne robíte?“ spýtal sa ho hostiteľ. Vannady vysvetlil, že vezie nejaké športové vybavenie do neďalekej dediny, pretože chce nadviazať kontakt s miestnymi obyvateľmi.

Ako tak dedinský vodca počúval Vannadyho, uvedomil si, že to bude asi kresťan. Doniesol svoj certifikát z biblického korešpondenčného kurzu, ktorý pred niekoľkými rokmi absolvoval. Začal rozprávať o tom, ako spolu s ďalšími asi 200 dedinčanmi uctievajú Ježiša tak, ako vedia. Poprosil Vannadyho, aby jemu a ostatným dedinčanom porozprával niečo z Biblie. V tej chvíli si Vannady uvedomil, že jeho auto asi musel zastaviť nejaký anjel. Pripomenulo mu to biblický príbeh o Balámovej oslici, ktorá odmietla ísť ďalej, pretože videla Božieho anjela. Jeho auto tiež zrejme muselo vidieť anjela, ktorý stál v potoku, preto sa odmietlo pohnúť.

Na druhý deň ráno auto naštartovalo bez problémov na prvé otočenie kľúčom.


Zdieľať: