Po určitom čase strávenom vo väzení sa Tony Pouesi od svojej právničky dozvedel dobrú správu. Trest by mu mohli skrátiť. A tak sa aj stalo. Jeho pobyt vo väzení bol skrátený vďaka tomu, že ho uznali vinným z usmrtenia z nedbanlivosti.

Jedného dňa našiel Tony na poličke vo väzenskej knižnici malú kartičku. Bola to pozvánka na korešpondenčný kurz štúdia Biblie. Odoslal ju a nadšene študoval každú lekciu, ktorá mu prišla.

„Je úžasné, že napriek tomu, že som pil, užíval drogy a nedokončil ani strednú školu, Biblii som rozumel,“ povedal Tony. „Nie je to úžasné? Na to, aby ste pochopili biblické posolstvo, nemusíte mať kto-vie aké vzdelanie.“

Krátko nato, čo Tony dokončil korešpondenčný kurz štúdia Biblie, jeho prípad bol opäť prehodnotený na súde. Boh na seba nenechal čakať a pôsobil svojou zázračnou mocou. Sudca rozhodol o trojročnom podmienečnom prepustení. Tony mohol odísť z väzenia.

„Boh ma vyslobodil z väzenia,“ povedal Tony. „Strávil som tam len deväť mesiacov. Ale vrátil som sa zmenený.“


Zdieľať: