Mount Everest, najvyšší vrchol sveta, odhaľuje ľudskú prirodzenosť. Vynáša na povrch všetko najlepšie a najhoršie z vnútra tých, ktorí sa ho pokúšajú zdolať. Každý rok sa na to dá veľmi veľa ľudí a niektorí za to zaplatia vlastným životom. Tí, ktorí pred vrcholom skolabujú, musia byť kvôli extrémnym podmienkam zanechaní tam, kde klesnú k zemi.
25. mája 2006 vystúpil päťdesiatročný horal Lincoln Hall na vrchol. Pri zostupe sa stalo niečo hrozné – jeho telo mu vypovedalo poslušnosť. Deväť hodín sa ho dvaja šerpovia, ktorí mu niesli veci, snažili presvedčiť, aby pokračoval v zostupe. On sa však nepohol.
Život šerpov bol ohrozený. V domnienke, že muž zomrel, sa ešte naposledy uistili, či sa nepohne, keď mu ďobnú do oka. Potom zobrali jeho batoh, kyslík, jedlo a vodu a pokračovali v ceste. Vzápätí sa zotmelo a veľmi sa ochladilo. Teplota klesla na -20 °C. Ešte v ten istý večer dostala Hallova manželka a deti, žijúce v Austrálii, správu, že ich manžel a otec zostal pod vrcholom.
Na druhý deň ráno sa k miestu, kde ležal Hall, priblížil horský vodca Dan Mazur a dvaja ďalší horolezci. Od vrcholu ich delili necelé dve hodiny chôdze. Vtom uvideli niečo neuveriteľné – na hrebeni sedel muž s holými rukami a nohami. Keď ich uvidel, usmial sa a povedal: „Asi sa čudujete, čo tu robím, však?“ Bol to Lincoln Hall. Šerpovia ho tam nechali v presvedčení, že je po ňom, a on to napriek všetkému prežil. Mal halucinácie, vyzul si topánky a dal dole rukavice, posadil sa na hrebeň, pod ktorým sa rozprestierala na obidve strany bezodná priepasť a hompáľal nohami.
Zanedlho sa objavili ďalší dvaja horolezci. Dan Mazur sa ich pokúšal zastaviť, ale oni mu odvrkli: „Nerozumieme po anglicky“, a pokračovali v ceste na vrchol. V tom okamihu sa sny mužov, ktorých viedol Dan Mazur, rozplynuli ako para nad hrncom. Museli sa ich vzdať, aby Lincoln Hall mohol žiť. Dan a jeho dvaja spoločníci zostali s Lincolnom celé štyri hodiny, kým po neho neprišli záchranári.
Tento príbeh má biblický rozmer. Je to moderná verzia podobenstva o milosrdnom Samaritánovi.


Zdieľať: