Ak nie sme spokojní s vlastným talentom, je to celkom normálne a zdravé. Tí, čo sú so svojou prácou úplne spokojní, nikdy svoje schopnosti nevyužijú naplno.

Slávny poľský klavirista Paderewski sa stal v Amerike veľmi populárnym. A predsa pri jednej príležitosti povedal: „Mal som v živote niekoľko chvíľ, keď som prežíval plné uspokojenie. Ale bolo ich naozaj len niekoľko. Málokedy sa mi podarí zbaviť sa rušivého pocitu, že moja hra by predsa len mohla byť ešte lepšia.“

Svet pokladal jeho hru na klavíri takmer za dokonalú. Napriek tomu so sebou nebol spokojný a svoje nadanie neustále zdokonaľoval.

Je veľmi dôležité rozvíjať svoj talent a neuspokojiť sa s tým, čo si dosiahol. Len tak môžeš dosiahnuť cieľ, ktorý si si vytýčil.


Zdieľať: