Russell Phillips, pilot lietadla, ktoré sa zrútilo do oceánu, mal jeden zdroj, z ktorého čerpal silu. Bol to hlboko veriaci človek. V srdci mal vieru, ktorú mu vštepovali rodičia. Otec ho učil, že keď sa niekedy ocitne v situácii, na ktorú jeho schopnosti nebudú stačiť, nech poprosí o pomoc Pána Boha. Phil o svojej viere nikdy nerozprával. Ale keď uprostred oceánu spieval zbožné piesne a dovolával sa Božej ochrany, cítil, že pomoc je bližšie a zúfalstvo o niečo vzdialenejšie.


Zdieľať: