K veľkému anglickému kazateľovi Charlesovi Spurgeonovi prišiel raz po jednom kázaní mladý muž a povedal: „Pán kazateľ, máte pravdu, tiež musím nájsť toho muža z Golgoty a stať sa dieťaťom Božím. Jedného dňa sa obrátim.“

„Jedného dňa?“ spýtal sa Spurgeon.

„Áno, neskôr.“

„Neskôr? Prečo nie dnes?“

Tu začal ten mladý muž trochu neisto vysvetľovať: „Rád by som bol spasený a preto sa raz obrátim k Ježišovi. Ale predtým by som rád ešte niečo zo života mal.“

Vtedy sa Spurgeon nahlas rozosmial a povedal: „Mladý muž, ste veľmi nenáročný. Mne by nestačilo mať zo života niečo. Ja nechcem zo života niečo, ja chcem ŽIVOT. A v mojej Biblii je napísané: ´Ja som prišiel, aby život mali a to v hojnej miere,´ povedal Ježiš.“


Zdieľať: