Keby som jediným lúčom svetla osvietil temný chodník iného človeka; keby som niekomu pomohol lepšie sa dívať na jeho život a poslanie, a tak mu priniesol požehnanie; keby som niekomu z líca zotrel slzu – nežil som nadarmo.

Keby som priviedol niekoho blúdiaceho k pravde, prebudil v jeho srdci pocit zodpovednosti; keby som zasadil do svojho srdca lásku k spravodlivosti, pravde a kráse; keby som vedel ukázať jedinému človeku, že Boh a nebo sú celkom blízko, nežil som nadarmo.

Keby sa mi podarilo zo svojej mysle odstrániť pochybnosť a strach a keby môj život stále odzrkadľoval dobrotu a láskavosť; keby som šíril svetlo, nádej a radosť a pomáhal odstraňovať kliatbu duchovnej slepoty; keby som dával viac radosti, viac nádeje a menej bolesti a zármutku, nežil som nadarmo.

Keby sa mi v živote podarilo zasadiť strom, v ktorého tieni by si ľudia mohli odpočinúť, aj keď ja by som sa možno nikdy nekochal v jeho nádhere, predsa by som to považoval za veľké požehnanie – aj keď nikto by nepoznal moje meno a nikto by nepriniesol kvet na môj hrob – predsa som nežil nadarmo.


Zdieľať: