List jedného muža obsahoval tieto vety:

„Myslím, že v priebehu posledných dvadsiatich rokov som spálil mosty s mojou rodinou. Neboli dokonalí, no musím sa priznať, že ja som bol hlavným problémom. Chcel by som sa s nimi opäť skontaktovať, ale oni mi dali najavo, že nemajú záujem.“

Často si nechceme priznať, že problém je v nás. Naša pýcha sa bráni. Nedovoľte, aby vás čokoľvek odradilo od túžby napraviť vzťahy a vyriešiť konflikty. Odmenu máte istú.


Zdieľať: