– Nevychovávajte svoje deti k tomu, aby boli bohaté. Naučte ich byť šťastné. Keď vyrastú, budú poznať hodnotu vecí, nielen ich cenu.

– S jedlom zaobchádzajte ako s liekom, inak budú lieky vaším jedlom.

– Kto ťa miluje, nikdy ťa neopustí. Aj keď má 100 dôvodov, prečo to vzdať, vždy nájde jeden dôvod, prečo zostať.

– Ak chcete ísť rýchlo, choďte sami. Ale keď sa chcete dostať ďaleko, choďte spolu s niekým.


Zdieľať: