V roku 1890 sa Vincent van Gogh začal liečiť u doktora Paula Gacheta, ktorý tiež maľoval. Stali sa z nich dobrí priatelia. V tom čase namaľoval obraz „Portrét doktora Gacheta“. Pretože bratovi Theovi sa akosi prestalo dariť, Vincent sa cítil ohrozený. Kto mu bude pomáhať a podporovať ho? Konflikt nastal aj medzi ním a dr. Gachetom. Vincent cítil, že všetky kontakty sú zničené, rovnako aj nádej na prácu, ktorá ho držala pri živote. Stále častejšie sa mu vracali záchvaty a jeho stav sa zhoršoval aj v dôsledku podvýživy, prepracovanosti, nespavosti a konzumácie alkoholu. 23. júla napísal Theovi posledný list. Vincent zomrel v noci 29. júla 1890 v náručí svojho brata vo veku 37 rokov.

Po Vincentovej smrti sa zhoršil aj zdravotný stav Thea, ktorý zomrel o šesť mesiacov neskôr. Theova manželka bola stúpenkyňa Vincetových prác. Rozhodla sa zhromaždiť čo najviac jeho obrazov. Mnohé však boli zničené alebo sa stratili. Niektoré vyhodila jeho matka, iné predala starožitníkovi, ktorý ich predal pod cenu, desať centov za kus. Zvyšok zhorel.


Zdieľať: