Náš kolega, ktorý učí na učňovke, sa dohodol na začiatku vzájomnej spolupráce so „svojimi chlapcami“ – aby mohli vôbec spolu komunikovať – na štyroch základných pravidlách. Počas hodiny nebudú žuvať žuvačku, mať vyložené nohy na stoličke, pokrikovať a jesť. Možno sa nad týmto zoznamom pousmejete, ale pre chlapcov nebolo vôbec jednoduché zvyknúť si správať sa tak, ako určovali dohodnuté pravidlá.

V dávnych časoch Boh „vypracoval zoznam“ pravidiel, ktoré platia dodnes a vôbec sa nemusia novelizovať. Tu je rebríček „10-NAJ“, ako ho zostavil Boh:

10. Nezáviď iným ľuďom to, čo majú.

9. Nikomu neklam.

8. Neprivlastňuj si veci, ktoré patria niekomu inému.

7. Nesexuj mimo manželstva.

6. Nevezmi život žiadnemu človeku.

5. Maj úctu k svojej matke a otcovi.

4. Pamätaj, že sobota je deň určený na užšie spoločenstvo s Bohom.

3. Nepoužívaj Božie meno ľahkovážne.

2. Neklaňaj sa žiadnym sochám ani rytinám.

1. Neuprednostňuj nikoho a nič pred Bohom.

Som presvedčený, že keby sme im prikladali väčšiu váhu, naša spoločnosť by sa určite zmenila k lepšiemu.


Zdieľať: