Tretí mýtus: Trochu viac peňazí by vyriešilo všetky naše problémy

Slovo „viac“ sa stalo heslom, ktoré je aktuálne v mnohých oblastiach života. Riadime viac áut, viac pracujeme a viac zarábame, viac nakupujeme, spotrebúvame viac neobnoviteľných zdrojov energie, nahromadilo sa nám viac dlhov a produkujeme viac odpadu ako ktorákoľvek generácia v histórii. Správne hospodárenie s peniazmi nesúvisí s výškou mojich príjmov. Tomu, kto nevie menej nakupovať a zmysluplne využiť veci, ktoré už má, viac peňazí problém nevyrieši. S vyššími príjmami sa totiž neustále zväčšujú aj potreby. Zväčša to býva tak, že keď rastú príjmy, úmerne tomu stúpajú aj výdavky.


Zdieľať: