Mladý 30-ročný muž mal naplánovanú skvelú budúcnosť. Počas jednej cesty autom pocítil v hrudi silnú bolesť. Odbočil na okraj cesty a zastavil. Keď najhoršia bolesť pominula, odviezol sa do nemocnice, kde mu diagnostikovali zhubný nádor pri srdci.

V priebehu niekoľkých mesiacov podstúpil viacero operácií. Jeho prístup k liečbe privádzal lekárov na University of Michigen Medical Center do úžasu. Napriek množstvu rôznych hadičiek a silným liekom vyzeral dobre a optimisticky. Keď sa ho lekári spýtali, odkiaľ čerpá silu, aby to všetko zvládal tak dobre, začal im horoviť o Kristovi. Lekári mu dávali malú nádej na prežitie. Keď mu povedali, že len zázrak by mohol zachrániť jeho život, odvetil im: „Moja situácia sa v každom prípade skončí úspešne. Ak budem žiť, vyhrám. Ak zomriem, vyhrám.“

Zanedlho zomrel s úžasnou istotou, že raz sa stretne so svojím Pánom. Nechal po sebe svedectvo, ktoré si lekári v tejto nemocnici dodnes pamätajú.


Zdieľať: