Keď som si uvedomila, že som svoj život premárnila a ďalej to naozaj nemá zmysel, rozhodla som sa, že ho ukončím. V onen osudný deň som si nachystala lieky a keď som ich už chcela vypiť, začula som nesmelé zaklopanie na dvere. Zarazila som sa. Chvíľu som počkala. Opäť ktosi jemne zaklopal. Opatrne som otvorila. Pred dverami stáli dve malé deti.

„To je pre vás,“ povedali, podali mi malý balíček a odišli.

V balíčku bol kalendár, v ktorom bol na každý deň biblický text a krátky komentár. Zaujalo ma to a začala som čítať. Dozvedela som sa, že Ježiš zomrel za mňa na kríži, aby ma zachránil a dal mi večný život. V tú noc som prešla zo smrti do života, z tmy do svetla.

Na druhý deň som sa dozvedela, že kalendáre rozdávali poslancom. Jeden z nich nevedel, čo s ním, tak ho dal svojmu záhradníkovi. Ten sa vrátil večer domov úplne opitý. Keď zistil, že je to kalendár s textami z Biblie, veľmi sa rozzúril. Prikázal svojim dvom deťom, aby ho dali prvému, koho stretnú. A tak prišli a zaklopali na moje dvere.


Zdieľať: