Owen D. Young bol známy tým, že nikomu nedával priame príkazy. Vždy to boli iba návrhy. Nikdy nepovedal: „Urobte to“ alebo „nerobte tamto“. Namiesto toho hovorieval: „Čo keby ste skúsili toto?“ alebo „Čo myslíte, nešlo by to urobiť takto?“

Asistentovi pri písaní listu povedal: „Možno by sa to dalo napísať takto.“ Vždy každému poskytol príležitosť, aby vec urobil sám. Svojim asistentom neprikazoval, aby niečo urobili, nechal ich, nech to urobia sami. Nechal ich, nech sa sami učia zo svojich chýb.

Pre budovanie dobrých vzťahov je lepšie namiesto príkazov dať radšej návrh alebo motivovať otázkou.


Zdieľať: