Keď Odille Terrová zhrnuje, čo sa počas svojho trojročného pôsobenia v Guinei ako ošetrovateľka naučila, vyjadrila to slovami jedného svojho guinejského priateľa. Keď sa jedného dňa rozprávali o jej práci v zdravotnom stredisku a ona sa mu zdôverila s tým, že je akási nespokojná, lebo si myslí, že nie je dosť zdatná, že nedokáže nič poriadne urobiť a že neplní poslanie, ktoré jej bolo zverené, povedal jej: „Nie to je dôležité, čo robíš, aj keď je tvoja práca dobrá a užitočná pre nás. Pre nás je najdôležitejší postoj tvojho srdca. Keď nepracuješ s láskou, minieš sa svojho poslania.“

Aj tie najlepšie plány a najväčšie činy môžu byť zbytočné, ak ich nerobíme z lásky a s láskou.


Zdieľať: