Jedného dňa pri prezeraní kníh v univerzitnej knižnici objavil Martin Luther latinskú Bibliu. Takú knihu nikdy predtým nevidel, ba ani nevedel, že takáto kniha vôbec existuje. Keď počas bohoslužieb počul čítať úryvky z evanjelií a listov, pokladal to vlastne za celú Bibliu. Teraz prvýkrát videl celé Božie slovo. Keď obracal jeho stránky, zmocňovali sa ho zmiešané pocity posvätnej úcty a úžasu. Srdce sa mu rozbúchalo, keď začal čítať slová života. Keď prestal čítať, zvolal: „Kiežby Boh dal, aby som takú knihu mohol mať i ja!“

Máš túto knihu?


Zdieľať: